>

Javni konkurs „Unaprijedimo sport“ za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti sporta u 2020. godini

Datum objave: 09.03.2020 16:01 | Autor: Ministarstvo sporta i mladih

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama („Sl.list CG”, br.39/11 i 37/17), čl. 2 i 3 Odluke o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini („Sl.list CG” broj 57/19) i Pravilnika o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs („Sl.list CG” br.14/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti sporta u 2020. godini Ministarstva sporta i mladih objavljuje Javni konkurs „Unaprijedimo sport“ za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti sporta u 2020. godini.

Javni konkurs „Unaprijedimo sport“ za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti sporta u 2020. godini, možete preuzeti ovdje.

Prijavu  za Konkurs ,,Unaprijedimo sport" možete preuzeti ovdje.