>

Javni konkurs ,,Mladi u fokusu"za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti društvene brige o mladima u 2020. godini.

Datum objave: 09.03.2020 15:44 | Autor: Ministarstvo sporta i mladih

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), čl. 2 i 3 Odluke o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini (“Službeni list CG” broj 57/19) i Pravilnika o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti društvene brige o mladima u 2020. godini Ministarstva sporta i mladih objavljuje Javni konkurs ,,Mladi u fokusu"za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti društvene brige o mladima u 2020. godini.


Javni konkurs ,,Mladi u fokusu" možete preuzeti ovdje.

Prijavne formulare i obrasce za Javni konkurs ,,Mladi u fokusu" možete preuzeti ovdje.