Мања слова Већа слова РСС
Овлашћена одговорна лица за слободан приступ информацијама

- Нина Вуксановић,
- Перица Ђукановић, лице које ће је замјењивати у случају одсуства

Контакт телефон:

020-684-904

Емаил: мс@мс.гов.меМој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

Слободан приступ информацијама у посједу Министарства спорта и младих

1) Водич за приступ информацијама у посједу Министарства спорта и младих 

2) Јавни регистри и јавне евиденције

3) Програми и планови рада

4) Извјештаји и друга документа о раду и стању у областима из надлежности Министарства спорта и младих

5) Нацрти, предлози и коначни текстови стратешких докумената и планова и програма за њихово спровођење

6) Нацрти и предлози закона и других прописа, као и мишљења експерата на те прописе

7) Појединачни акти и уговори о располагању финансијским средствима из јавних прихода и државном имовином

8) Списак државних службеника и намјештеника, са њиховим службеничким и намјештеничким звањима

9) Списак јавних функционера и листе обрачуна њихових зарада и других примања и накнада у вези са вршењем јавне функције

10) Рјешења и други појединачни акти који су од значаја за права, обавезе и интересе трећих лица

11) Информације којима је по захтјеву приступ одобрен

12) Списак службених возила Министарства спорта и младих

13) Закон о слободном приступу информацијама.доц

14) Јавне набавке