Manja slova Veća slova RSS

Ministarstvo sporta i mladih

Svetlane Kane Radević br. 3

Podgorica


Nikola Janović- ministar sporta i mladih

Telefon:020-684-900

e-mail: ms@ms.gov.me

Tatjana Bulatović-sekretar Ministarstva

Telefon:020-684-900

e-mail: tatjana.bulatovic@ms.gov.me

Miloš Lalević-direktor Direktorata za sport

Telefon:020-684-900

e-mail: milos.lalevic@ms.gov.me

Nenad Koprivica-direktor Direktorata za mlade

Telefon:020-684-900

e-mail: nenad.koprivica@ms.gov.me

Sandra Krivokapić-Šefica kabineta

Telefon:020-684-900

e-mail: sandra.krivokapic@ms.gov.me

Enesa Hasanagić-načelnik Odjeljenja za međunarodnu saradnju

Telefon:020-684-903

enesa.hasanagić@ms.gov.me

Služba za opšte poslove i finansije

Telefon:020-684-904

Direktorat za sport

Telefon:020-684-901

Direktorat za mlade

Telefon:020-684-902

Arhiva Ministrarstva sporta i mladih

Telefon:020-684-905

Prijem elektronske pošte: ms@ms.gov.me

Kontakt osobe za saradnju sa NVO

Danijela Vujošević, Samostalmi savjetnik II -Direktorat za mlade

Telefon: 020-684-901

email: danijela.vujosevic@ms.gov.me

Martina Malić, Samostalni savjetnik III-Direktorat za sport

Telefon: 020-684-902

email: martina.malic@ms.gov.me